Przebudowa centralnej sieci ciepłowniczej w miejscowości Roztoki u Křivoklátu

Brud i miał zastąpiła biomasa drzewna. Kotłownię węglową, uciążliwą w obsłudze, która nie spełniała limitów emisji, przebudowaliśmy na nowoczesną, automatyczną kotłownię na zrębki drewna. Projekt przebudowy centralnej sieci ciepłowniczej w miejscowości Roztoky u Křivoklátu jest współfinansowany przez Unię Europejską.

Stan pierwotny

Poprzednia kotłownia węglowa służyła jako centralne źródło do ogrzewania pomieszczeń i produkcji ciepłej wody. Konkretnie do obiektów szkoły podstawowej, żłobka, sklepu, urzędu i 15 domów z mieszkaniami. W kotłowni pracowały 4 kotły o wydajności 3 MW. Były do urządzenia bez automatyki, obsługiwane ręcznie, które nie spełniały nowych wymagających norm emisji.

Stan pierwotny

Nowe rozwiązanie od firmy IVORY Energy

Przebudowę centralnego źródła ogrzewania pomieszczeń i produkcji ciepłej wody rozłożyliśmy na dwa etapy. Końcowym elementem jest kotłownia na biomasę z drewna o wydajności całkowitej 800 kW, sterowana automatycznie i spełniająca najnowsze normy dot. emisji. Pierwszym etapem było uprzątnięcie kotłowni i demontaż wcześniejszych urządzeń. Ogólnie zostało wywiezionych prawie 25 ton odpadów. Wcześniejsze urządzenia zastąpiliśmy kombinacją składającą się z głównego kotła o wydajności 500 kW umieszczonego w kotłowni i mobilnej mini ciepłowni  na biomasę o wydajności 300 kW. Również system kontrolno – pomiarowy uległ modernizacji wraz z 20 stacjami przekaźnikowymi. W drugim etapie odłączyliśmy przejściową mobilną mini – ciepłownię, natomiast całą instalację wraz z magazynem paliwa umieściliśmy w budynku, gdzie znajdowała się poprzednia kotłownia.  

Nowe rozwiązanie od firmy IVORY Energy

Oszczędności

Dzięki kompleksowemu rozwiązaniu pomogliśmy gminie wyeliminować poważny problem dotyczący centralnego źródła ciepła, który nie spełniał nowych zaostrzonych norm emisji i nie nadawał się już do eksploatacji. Oprócz niewielkim oszczędnościom za ciepło, nowe automatyczne źródło na biomasę drzewną przyczyni się również do polepszenia stanu powietrza w okolicy, bez jakiegokolwiek wkładu finansowego ze strony samorządu lokalnego.

Oszczędności

TIŠTĚNÁ VERZE

Podívejte se na výhody našeho řešení i v tištěné verzi. Stáhněte si případovou studii.

KORZYŚCI Z NASZYCH REALIZACJI

800 kW

Zainstalowana wydajność źródła

7000 GJ

Roczna ilość dostarczonego ciepła

5 %

Oszczędność nakładów w porównaniu do poprzedniego rozwiązania

13 500 000

Powyższe inwestycje zostały sfinansowane przez IVORY Energy

test_roztoky.jpg
„Poprzednia węglowa kotłownia centralna nie mogła być już dalej używana a jej eksploatacja stała się nieopłacalna. Dlatego też wspólnie z Radą Gminy zdecydowaliśmy o wymianie centralnego źródła ciepła. Ostatecznie porozumieliśmy się z firmą IVORY Energy, która jako jedyna przedstawiła projekt zmieniający naszą kotłownię na nowoczesne i czyste źródło ciepła, zgodne z naszą wizją, a dodatkowo bez wkładu finansowego gminy. “
Ing. Lenka Peterková
Wójt Gminy

ZAINTERESOWAŁO PAŃSTWA NASZE ROZWIĄZANIE?

Z pewnością mają Państwo pytania. Jesteśmy na nie przygotowani, więc prosimy o kontakt pisemny lub telefoniczny. Jesteśmy tutaj dla Was.